2023/03/22 14:23:11 Việt Nam

Danh sách xe

Đây là danh sách xe ô tô của xe KK. Chỉ có xe đời mới, phần lớn là năm 2023, 2022, 2021, cũ nhất là 5 năm.

5 CHỖ  HẠNG B
1. Hyundai Accent 2019, 5 chỗ
2. Hyundai Accent 2020, 5 chỗ
3. Hyundai Accent 2020, 5 chỗ
4. Hyundai Accent 2020, 5 chỗ
5. Hyundai Accent 2020, 5 chỗ
6. Hyundai Accent 2021, 5 chỗ
7. Hyundai Accent 2022, 5 chỗ
8. Mitsubishi Attrage 2019, 5 chỗ
9. Mitsubishi Attrage 2020, 5 chỗ
10. Mitsubishi Attrage 2021, 5 chỗ
11. Honda City 2020, 5 chỗ
12. Toyota Vios 2018, 5 chỗ
13. Toyota Vios 2018, 5 chỗ
14. Toyota Vios 2018, 5 chỗ
15. Toyota Vios 2019, 5 chỗ
16. Toyota Vios 2019, 5 chỗ
17. Toyota Vios 2019, 5 chỗ
18. Toyota Vios 2019, 5 chỗ
19. Toyota Vios 2019, 5 chỗ
20. Toyota Vios 2020, 5 chỗ
21. Toyota Vios 2020, 5 chỗ
22. Toyota Vios 2020, 5 chỗ
23. Toyota Vios 2021, 5 chỗ
24. Toyota Vios 2021, 5 chỗ
25. Toyota Vios 2018, 5 chỗ
26. Toyota Vios 2018, 5 chỗ
27. Toyota Vios 2020, 5 chỗ
28. Toyota Vios 2020, 5 chỗ
29. Toyota Vios 2020, 5 chỗ
30. Toyota Vios 2021, 5 chỗ
31. Toyota Vios 2021, 5 chỗ
32. Toyota Vios 2018, 5 chỗ
33. Toyota Vios 2018, 5 chỗ
34. Toyota Vios 2018, 5 chỗ
35. Toyota Vios 2019, 5 chỗ
36. Toyota Vios 2019, 5 chỗ
37. Toyota Vios 2022, 5 chỗ
38. Toyota Vios 2018, 5 chỗ
39. Toyota Vios 2018, 5 chỗ
40. Toyota Vios 2018, 5 chỗ
41. Toyota Vios 2019, 5 chỗ
42. Toyota Vios 2019, 5 chỗ
43. Toyota Vios 2019, 5 chỗ
44. Toyota Vios 2019, 5 chỗ
45. Toyota Vios 2019, 5 chỗ
46. Toyota Vios 2020, 5 chỗ
47. Toyota Vios 2020, 5 chỗ
48. Toyota Vios 2020, 5 chỗ
49. Toyota Vios 2021, 5 chỗ
50. Toyota Vios 2021, 5 chỗ
51. Toyota Vios 2022, 5 chỗ
5 CHỖ  HẠNG C
52. Honda Civic 2019, 5 chỗ
53. Toyota Altis 2019, 5 chỗ
54. Toyota Altis 2020, 5 chỗ
55. Toyota Altis 2021, 5 chỗ
5 CHỖ HẠNG D
53. Toyota Camry 2019, 5 chỗ
54. Toyota Camry 2020, 5 chỗ
55. Mercedes C200 2019, 5 chỗ
7 CHỖ HẠNG C
54. Toyota Innova 2018, 7 chỗ
55. Toyota Innova 2019, 7 chỗ
56. Toyota Innova 2020, 7 chỗ
57. Toyota Innova 2020, 7 chỗ
58. Toyota Innova 2021, 7 chỗ
59. Toyota Innova 2019, 7 chỗ
60. Toyota Innova 2020, 7 chỗ
61. Toyota Innova 2020, 7 chỗ
62. Toyota Innova 2021, 7 chỗ
63. Toyota Innova 2022, 7 chỗ
64. Suzuki Ertiga 2019, 7 chỗ
65. Suzuki Ertiga 2020, 7 chỗ
66. Suzuki XL7 2021, 7 chỗ
67. Suzuki XL8 2021, 7 chỗ
68. Suzuki XL9 2021, 7 chỗ
69. Suzuki XL8 2021, 7 chỗ
70. Suzuki XL9 2021, 7 chỗ
71. Suzuki XL10 2022, 7 chỗ
72. Mitsubishi Expander 2019, 7 chỗ
73. Mitsubishi Expander 2019, 7 chỗ
74. Mitsubishi Expander 2020, 7 chỗ
75. Mitsubishi Expander 2020, 7 chỗ
76. Mitsubishi Expander 2020, 7 chỗ
77. Mitsubishi Expander 2021, 7 chỗ
78. Mitsubishi Expander 2020, 7 chỗ
79. Mitsubishi Expander 2020, 7 chỗ
80. Mitsubishi Expander 2020, 7 chỗ
81. Mitsubishi Expander 2020, 7 chỗ
82. Mitsubishi Expander 2021, 7 chỗ
83. Mitsubishi Expander 2020, 7 chỗ
84. Mitsubishi Expander 2020, 7 chỗ
85. Mitsubishi Expander 2020, 7 chỗ
86. Mitsubishi Expander 2020, 7 chỗ
87. Mitsubishi Expander 2021, 7 chỗ
88. Mitsubishi Expander 2021, 7 chỗ
89. Mitsubishi Expander 2022, 7 chỗ
7 CHỖ HẠNG D
90. Ford Everest 2018, 7 chỗ
91. Ford Everest 2019, 7 chỗ
92. Ford Fortuner 2019, 7 chỗ
93. Ford Fortuner 2020, 7 chỗ
16 CHỖ
94. Ford Transit 2019 2018, 16 chỗ
95. Ford Transit 2020 2019, 16 chỗ
96. Ford Transit 2021 2019, 16 chỗ
97. Mercdes Sprinter 2019 2020, 16 chỗ
98. Mercdes Sprinter 2020 2021, 16 chỗ
29 CHỖ
Hyundai County 2018, 29 chỗ
Hyundai County 2019, 29 chỗ
Hyundai County 2019, 29 chỗ
Hyundai County 2020, 29 chỗ
Hyundai County 2021, 29 chỗ
35 CHỖ
Thaco 2019, 35 chỗ
Thaco 2019, 35 chỗ
Thaco 2020, 35 chỗ
Thaco 2021, 35 chỗ
45 CHỖ
Thaco 2020, 45 chỗ
Thaco 2019, 45 chỗ
Thaco 2019, 45 chỗ
Thaco 2019, 45 chỗ
Thaco 2020, 45 chỗ
5/5 - (1 bình chọn)

Xe KK đã nhận được lệnh xe của Quý khách, nhân viên Xe KK sẽ liên lạc sớm với Quý khách. Nếu cần gấp, vui lòng gọi 0941910000.

Your contact has been submitted successfully, we will contact you via your information filled.